Nyheter

NMK Kristiansand Postboks 9088

4696 Kristiansand

Klubben har nytt styre i 2017.

Vi har litt jobb å gjøre med å få full oversikt. Men det jobbes for tiden med klubbsykler for prøvetilbud.

 

Det vi vet med sikkerhet er at klubben trenger penger og medlemmer.

Vi oppfordrer derfor alle til å melde seg inn så raskt som mulig.

Husk og at NMK har familiemedlemsskap slik at alle i familien kan bli medlemmer :)

 

Har du forslag til inntekter eller kjenner du noen som kan tenke seg å sponse klubben setter vi stor pris på alle innspill. Ta kontakt med styret.

Nyheter: