Møtereferater etc

NMK Kristiansand Postboks 9088

4696 Kristiansand

Styremøte 18.02.15

Styremøte 04.06.15

Styremøte 13.01.16

Styremøte 22.02.16

Organisasjonsplan 2015

Styremøte 01.09.15

Styremøte 01.02.16

Saksliste for årsmøte 2016

Styre- og klubbmøtereferater :

Årsmøteref. 2016

Lovnorm for idrettslag

Styremøte 01.06.16

Ekstraordinært årsmøte 25.04.16

Styremøte 04.05.16

Styremøte 01.02.17