Bli medlem

Medlemskap:

For å kunne trene motorsport må man være medlem av en klubb tilknyttet Norsk motorsport forbund. Du kan melde deg inn i NMK Kristiansand ved å trykke på "bli medlem" på www.nmk.no

Lisens:

Hvis du skal prøve eller starte opplæring i en motorsportgren må du ha lisens. Denne inneholder ulykkesforsikring og aktiviteten skal foregå på en bane eller område som er godkjent for den aktuelle aktiviteten.

Du må opprette en bruker profil på Minidrett før du kan kjøpe lisens. Lisensen kan kjøpes via www.minidrett.no, appen "kom og prøv lisens- NMF" og via www.nmk.no sin "kom og prøv" Ved å kjøpe lisens på www.nmk.no kan du opprette medlemskap samtidig

Kom å prøv!